فرصت های سرمایه گذاری

با توجه به حضور پروتوتایپ ها و راهکارهای نوآوری و فناوری مطرح شده برای حل چالش ها و نیازهای صنایع بالادستی نفت و گاز در بخش فناوری همایش ملی کاربردهای فناوری نانو در صنایع بالادستی نفت و گاز، این همایش بستر مناسبی برای ارتباط و تعامل سرمایه گذاران و سرمایه پذیران است.

از این رو، دبیرخانه همایش پس از دریافت، داوری و ارزیابی پروتوتایپ ها و راهکارهای نوآوری و فناوری در صنایع بالادستی نفت و گاز، با ایجاد ساختار مناسب معرفی طرح های برتر سرمایه پذیر در محل برگزاری همایش، شناسایی و دعوت از سرمایه گذاران برای بازدید از طرح ها و جذب مشارکت آنها و فراهم نمودن شرایط گفتگوی و مذاکره مستقیم صاحبان طرح ها و سرمایه گذاران تحت نظارت و مشورت کارشناسان تا عقد تفاهم نامه همکاری و قرارداد، در تلاش است تا پروتوتایپ ها و محصولات فناوری نانو مرتبط به صنایع بالادستی نفت و گاز را تجاری سازی و روانه بازار نماید.

 

سرمایه گذاران

منظور از “سرمایه گذاران” آن دسته از افراد حقیقی یا حقوقی است که تمایل دارند به صورت مالکیتی یا مشارکتی در پروژه ها یا طرح های مورد نظر خود سرمایه گذاری نمایند. سرمایه گذاران می توانند تابعیت ایرانی  یا غیر ایرانی  داشته باشند.

سرمایه گذاران محترمی که تمایل دارند پروژه ای متناسب با میزان سرمایه یا زمینه فعالیت مورد علاقه شان در حوزه کاربردهای فناوری نانو در صنایع بالادستی نفت و گاز بیابند، می توانند با دبیرخانه همایش مکاتبه و یا تماس حاصل نمایند.

 

سرمایه پذیران

منظور از “سرمایه پذیران” آن دسته از افراد حقیقی یا حقوقی است که طرح های آنها پس از پذیرش در همایش، توسط تیم داوری فناوری، ارزیابی و تایید شده است و برای شروع یا تکمیل پروژه خود نیاز به سرمایه دارند.

سرمایه پذیران می توانند جهت جذب سرمایه، کل یا قسمتی از پروژه خود را با سرمایه گذاران به اشتراک بگذارند.