کاربرد مواد نانوساختار در ازدیاد برداشت نفت

 • چالش­های زیست محیطی کاربرد مواد نانوساختار در صنعت بالادستی نفت و گاز
 • فیلترهای با ساختار نانو برای حذف مواد آلی فرار از بخارات نفت
 • توسعه سیالات هوشمند نانوساختار سازگار با سیالات مخزنی

کاربرد فناوری نانو در صنعت حفاری

 • تجهیزات حفاری
 • سیالات حفاری
 • پایداری چاه
 • حفاری­های عمیق
 • حفاری در شرایط دما و فشار بالا

کاربرد فناوری نانو در تأسیسات سطح¬الارضی (جداسازی آب و نفت و گاز)

کاربرد فناوری نانو در توسعه منابع گازی نامتعارف و استاندارد

 • توسعه کارآیی و کیفیت گاز طبیعی مایع شده (LNG)
 • توسعه تکنولوژی تبدیل گاز به مایعات (GTL)
 • نانوکاتالیست­ها و غشاءهای مقیاس نانو برای دسترسی به منابع گاز طبیعی جهت تولید GTL
 • توسعه خطوط لوله (Superpipelines)
 • مواد نانوساختار در انتقال گاز طبیعی فشرده شده
 • ساخت سکوهای شناور GTL
 • تولید
 • ذخیره­سازی
 • تولید هیدرات گاز متان

فناوری مواد نانوساختار در توسعه سکوهای میادین فراساحلی

 • مواد سبک برای کاهش وزن مورد نیاز در سکوهای فراساحلی و vessel های انتقال با کارآیی و انرژی مؤثر
 • توسعه مواد نانوساختار به عنوان پوشش­های ضدخورندگی

کاربرد فناوری نانو در اکتشاف نفت

 • حسگرهای نانو برای اندازه­گیری دما، فشار، نرخ جریان نفت و امواج صوتی در چاه­های نفت
 • حسگرهای نانو در آب­های عمیق
 • توسعه تکنیک­های اندازه­گیری دارای حسگرهای کوچک برای به دست آوردن اطلاعات بهبود یافته در مورد مخزن
 • تکنیک­های تصویربرداری و محاسباتی جدید برای اکتشاف و مشخصه­سازی بهتر مخازن

محیط زیست و مواد نانوساختار در صنعت بالادستی نفت و گاز

 • چالش­های زیست محیطی کاربرد مواد نانوساختار در صنعت بالادستی نفت و گاز
 • فیلترهای با ساختار نانو برای حذف مواد آلی فرار از بخارات نفت
 • توسعه سیالات هوشمند نانوساختار سازگار با سیالات مخزنی

چالش های تکنولوژی نانو در صنعت بالادستی نفت و گاز

سرمایه گذاری تکنولوژی نانو در صنایع بالادستی نفت و گاز و ریسک های اقتصادی