• آغاز ثبت نام نمایشگاه

  ۱ بهمن ۱۳۹۶

 • مهلت ثبت نام به هنگام

  ۲۸ اسفند ۱۳۹۶

 • مهلت ثبت نام دیر هنگام

  ۱۵ فروردین ۱۳۹۷

 • اعلام نتایج نهایی داوری

  ۲۰ فروردین ۱۳۹۷

 • تاریخ برگزاری همایش

  ۲۹ فروردین ۱۳۹۷