۰۲دی

حمایت دانشگاه تهران از همایش

 

با پیگیری های دبیرخانه همایش و مکاتبات انجام شده با معاونت پژوهشی دانشگاه تهران، این دانشگاه حمایت رسمی خود را از همایش اعلام نمود.

شایان ذکر است، حضور نماینده ای از اعضای هیئت علمی متخصص در حوزه بالادستی نفت و گاز  دانشگاه تهران در کمیته علمی همایش قطعی شد.

 

 

درباره نویسنده

hsmoghaddasi

ارسال نظر