۱۵آذر

نمایه سازی مقالات برتر در پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی

طبق تفاهم صورت گرفته مقالات این همایش پس از بررسی و تایید در پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی نمایه سازی می شوند و در صورت علاقه مندی گواهی تایید مقاله از سوی این پایگاه صادر می شود.

درباره نویسنده

hsmoghaddasi

ارسال نظر