۱۵آذر

صدور گواهینامه بین المللی از شرکت اتریشی DNW

با عنایت به قرارداد منعقده فی ما بین دبیرخانه همایش و شرکت (DNW)، امکان صدور و اعطای گواهی بین المللی به متقاضیان داوطلب در این زمینه فراهم گردیده است.

درباره نویسنده

hsmoghaddasi

ارسال نظر