همایش ملی کاربردهای فناوری نانو در صنایع بالادستی نفت و گاز

بزرگترین گردهایی پژوهشگران، فناوران، دانشجویان و صنعتگران

مخاطبان
 • مدیران و کارشناسان واحدهای صنعت نفت کشور
 • کارشناسان اقتصادی و متخصص در توسعه بازار
 • دانشگاه ها، سازمان ها و مراکز علمی و پژوهشی
 • پژوهشگران، اساتید، دانشجویان و صنعتگران

 

موضوعات اصلی همایش
 • کاربردهای فناوری نانو در اکتشاف ، بهره برداری و مخازن نفت و گاز
 • کاربردهای فناوری نانو در حفاری چاه های نفت و گاز
 • محیط زیست و مواد نانو ساختار در صنعت بالادستی نفت و گاز
 • سرمایه گذاری و ریسک های اقتصادی فناوری نانو در صنایع بالادستی نفت و گاز
اهداف همایش
 • ارایه آخرین دستاوردهای علمی و فناوری در زمینه کاربردهای فناوری نانو در صنایع بالادستی
 • کمک به تعیین راهبرد و مسیر تحقیقاتی اساسی مورد نیاز صنعت نفت در زمینه فناوری نانو
 • ایجاد بستر مناسب برای هم اندیشی و تبادل اطلاعات بین دانشجویان، اساتید و صنعتگران
 • ارتقاء سطح علمی اندیشمندان، پژوهشگران، دانشجویان و صنعتگران در زمینه فناوری نانو

بخش های همایش

فرصت های سرمایه گذاری

نشست های تخصصی

نمایشگاه تخصصی

کارگاه های آموزشی

راهکار نوآورانه و فناورانه

پروتوتایپ

پوستر

مقاله

گالری

 
 
 

اخبار

مرکز همایش های بین المللی پژوهشگاه صنعت نفت


۱۳ و ۱۴ شهریورماه ۱۳۹۷

آمار و ارقام

تلاش بی وقفه برای نتیجه بهتر

کارگاه های آموزشی

10

حامیان

16

شرکت کنندگان

300

سخنرانان

10

کمیته فناوری

دکتر سید محمد امین علوی
مسئول تجاری سازی کارگروه صنعت و بازار ستاد ویژه توسعه فناوری نانو
تارنما رایانامهLinkedIn
دکتر علیمراد رشیدی
هیئت علمی پژوهشگاه صنعت نفت
تارنما رایانامهLinkedIn
دکتر علی اکبر بابالو
هیئت علمی دانشگاه صنعتی سهند تبریز
تارنما رایانامهLinkedIn
دکتر مهدی رحمانی
کارگزار نفت و انرژی ستاد توسعه فناوری نانو
تارنما رایانامهLinkedIn
مهندس رضا مهدوی پور
ستاد توسعه حوزه انرژی
تارنما رایانامهLinkedIn

شورای سیاست گذاری همایش

مهندس مهرزاد علیزاده
شرکت ملی حفاری ایران
تارنما رایانامهLinkedIn
مهندس عباس روستایی
شرکت مهندسی و توسعه نفت
تارنما رایانامهLinkedIn
مهندس یاسر صفری
شرکت نفت و گاز اروندان
تارنما رایانامهLinkedIN
مهندس عمادالدین عبداللهی
شرکت نفت فلات قاره
تارنما رایانامهLinkedIN
دکتر عزت الله کاظم زاده
رئیس پژوهشکده مهندسی نفت پژوهشگاه صنعت نفت
تارنما رایانامهLinkedIn
دکتر محمدرضا کمالی
رئیس پردیس پژوهش و توسعه صنایع بالادستی پژوهشگاه صنعت نفت
تارنما رایانامهLinkedIn
مهندس رضا مهدوی پور
ستاد توسعه فناوری حوزه انرژی
تارنما رایانامهLinkedID
دکتر ولی احمد سجادیان
رئیس انجمن مهندسی نفت ایران
تارنما رایانامهLinkedIn
دکتر سید محمد امین علوی
مسئول تجاری سازی کارگروه صنعت و بازار ستاد ویژه توسعه فناوری نانو
تارنما رایانامهLinkedIn

کمیته علمی همایش

دکترسیدعلیرضا طباطبایی نژاد
هیئت علمی دانشگاه صنعتی سهند تبریز
مهندسی نفت
تارنما رایانامهLinkedIn
دکتر محمد حقیقی
هیئت علمی دانشگاه صنعتی سهند تبریز
مهندسی شیمی (نانوکاتالیست)
تارنما رایانامهLinkedIn
دکتر علی اکبر بابالو
هیئت علمی دانشگاه صنعتی سهند تبریز
مهندسی شیمی (نانو غشاء)
تارنما رایانامهLinkedIn
دکتر محمد فضائلی زاده
هیئت علمی دانشگاه صنعتی سهند تبریز
مهندسی نفت
تارنما رایانامهLinkedIn
دکتر الناز خداپناه
هیئت علمی دانشگاه صنعتی سهند تبریز
مهندسی نفت
تارنما رایانامهLinkedIN
دکتر محمد سیم جو
هیئت علمی دانشگاه صنعتی سهند تبریز
مهندسی نفت
تارنما رایانامهLinkedIN
دکتر اقبال صحرایی
هیئت علمی دانشگاه صنعتی سهند تبریز
مهندسی نفت
تارنما رایانامهLinkedID
دکتر مسعود نصیری
هیئت علمی دانشگاه سمنان
مهندسی شیمی
تارنما رایانامهLinkedIn
دکتر علیمراد رشیدی
هیئت علی پژوهشگاه صنعت نفت
مهندسی شیمی
تارنما رایانامهLinkedIn
دکتر عزت الله کاظم زاده
هیئت علمی پژوهشگاه صنعت نفت
مهندسی نفت
تارنما رایانامهLinkedIn
دکتر کاظم فولادی
هیئت علمی پژوهشگاه صنعت نفت
مهندسی نفت
تارنما رایانامهLinkedIn
دکتر عباس شهرآبادی
هیئت علمی پژوهشگاه صنعت نفت
مهندسی نفت
تارنما رایانامهLinkedIn
مهندس سید علیرضا مرتضوی
هیئت علمی پژوهشگاه صنعت نفت
مهندسی نفت
تارنما رایانامهLinkedIn
مهندس محمد سلیمانی
هیئت علمی پژوهشگاه صنعت نفت
مهندسی نفت
تارنما رایانامهLinkedIn
دکتر جمال علایی
هیئت علمی پژوهشگاه صنعت نفت
مهندسی نفت
تارنما رایانامهLinkedIn
دکتر صدیقه صادق حسنی
هیئت علمی پژوهشگاه صنعت نفت
مهندسی نفت
تارنما رایانامهLinkedIn
دکتر ناصر ایزدی
هیئت علمی پژوهشگاه صنعت نفت
مهندسی نفت
تارنما رایانامهLinkedIn
دکتر حمیده ثمری جهرمی
هیئت علمی پژوهشگاه صنعت نفت
مهندسی نفت
تارنما رایانامهLinkedIn
دکتر علیرضا موذنی
هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد امیدیه
مهندسی نفت
تارنما رایانامهLinkedIn
دکتر سید سعید حسینی
هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس
مهندسی شیمی
تارنما رایانامهLinkedIn
دکتر سید رضا شادی زاده
هیئت علمی دانشگاه صنعت نفت
مهندسی نفت
تارنما رایانامهLinkedIn
دکتر ریاض خیاط
هیئت علمی دانشگاه صنعت نفت
مهندسی شیمی
تارنما رایانامهLinkedIn
دکتر محمد علی ریاحی
عضو هیئت علمی دانشگاه صنعت نفت
تارنما رایانامهLinkedIn
دکتر سیاوش عاشوری
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
تارنما رایانامهLinkedIn
دکتر بابک امین شهیدی
عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
تارنما رایانامهLinkedIn
دکتر مهدی عصاره
رئیس پژوهشکده ازدیاد برداشت دانشگاه علم و صنعت ایران
تارنما رایانامهLinkedIn
دکتر نگهدار حسین پور
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
تارنما رایانامهLinkedIn

ثبت نام در همایش

نمایه

حامیان و همکاران

 
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
ستاد توسعه فناوری نانو
ستاد توسعه فناوری حوزه انرژی
ستاد توسعه فرهنگ علم، فناوری و اقتصاد دانش بنیان (معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری)
دانشگاه تهران
دانشگاه تربیت مدرس
دانشگاه علم و صنعت ایران
دانشگاه صنعتی سهند
دانشگاه پیام نور
دانشگاه آزاد اسلامی واحد امیدیه
شرکت ملی حفاری ایران
دانشگاه صنعت نفت
مرکز توسعه فناوری مهر ایرانیان
نانو فن آوران مهراندیش
کامیار جنوب
پژوهشگاه صنعت نفت
شرکت ملی نفت ایران
شرکت مهندسی و توسعه نفت
شرکت نفت فلات قاره ایران
شرکت نفت و گاز اروندان